MARIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
SLOT CHARTER

Doc. dr. sc. Jasenko Marin


U radu se analiziraju osnovna obilježja ugovora slot charter o pomorskom prijevozu tereta složenog u brodske kontejnere.

Ponajprije se analiziraju svrha i ciljevi koje se žele ostvariti sklapanjem i realizacijom toga ugovora. Autor određuje položaj ugovora slot charter u okviru sistematizacije ugovora o iskorištavanju brodova u hrvatskom pravu.

Podrobnije se opisuju različiti podtipovi toga ugovora.

Potom se obrađuju specifična pravna pitanja vezana uz tu vrstu ugovora. Navode se i objašnjavaju osnovna prava i obveze prijevoznika i naručitelja kao ugovornih strana. Isto tako, prikazuju se međusobni pravni odnosi stranaka iz ugovora slot charter i trećih osoba, osobito odnos odgovornosti za štetu na teretu. Pri tome se podrobnije analiziraju najčešće korištene ugovorne klauzule.

Autor zaključuje da različiti tipovi ugovora slot charter imaju veliku važnost u razvitku suvremenog pomorskog linijskog prijevoza stvari. Sklapanje tih ugovora u budućnosti bit će sve učestalije. Time će neizostavno rasti i broj spornih pitanja vezanih uz realizaciju toga ugovora. Za ta sporna pitanja bit će nužno pronaći najbolja pravna rješenja u praksi i zakonodavstvu.


Ključne riječi: slot charter, brodarski ugovor, prijevoz stvari morem, linijska plovidba