MARKOVINOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI

Dr. sc. Hrvoje Markovinović


Položaj koji tražbine imaju u modernim sustavima građanskog prava čini ih dijelom imovine kojim subjekti odgovaraju za svoje obveze. Stoga je na tražbinama, pa tako i na novčanim tražbinama, moguće provesti ovrhu radi namirenja ovrhovoditeljeve novčane tražbine.

Institut ovrhe na novčanoj tražbini pobuđuje niz materijalnopravnih pitanja o kojima se u radu raspravlja. Polazi se od predmeta ovrhe i određenja novčanih tražbina koje to mogu biti. Posebna pažnja pritom se posvećuje budućim tražbinama, kao i učinku ranijih raspoložbi na mogućnost provedbe ovrhe. Razmatraju se nadalje i učinci pojedinih ovršnih radnji: pljenidbe te prijenosa radi naplate odnosno umjesto isplate. Uočavaju se određene unutarnje proturječnosti instituta te se, de lege ferenda, predlažu izmjene kojima bi se uočeni nedostaci mogli ukloniti.


Ključne riječi: ovrha, novčana tražbina, pljenidba, prijenos radi naplate, prijenos umjesto isplate