MILADIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
BANKARSKO JAMSTVO NA PRVI POZIV

Doc. dr. sc. Petar Miladin


Zastupa se stajalište da je bankarsko jamstvo na prvi poziv samostalan pravni institut ta da ga je utoliko potrebno razgraničiti prema srodnom institutu bankarske garancije na prvi poziv. Tema rada usko je vezana uz djelovanje akademika Barbića i to barem zbog dva ključna razloga. Jubilar je prilikom izrade novoga Zakona o obveznim odnosima (ZOO) kao član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga ZOO zastupao stajalište da bankarsku garanciju ne treba posebno uređivati zakonom te da to treba prepustiti autonomnoj bankarskoj praksi koja mora voditi računa o prisilnopravnim ograničenjima. Prvi je kritički istupio protiv neodgovorne intervencije jezičnih stručnjaka učinjene bez konzultacije s pravničkom strukom koji su izraz bankarska garancija zamijenili izrazom bankarsko jamstvo, iako izraz jamstvo ima bitno drukčije značenje od garancije. Drugi je razlog taj da je akademik Barbić prvi u domaćoj pravnoj književnosti pisao o bankarskom jamstvu na prvi poziv kao o samostalnom pravnom institutu neovisnom o bankarskoj garanciji na prvi poziv. Utoliko je riječ o pionirskom radu budući da je jubilar bankarsko jamstvo na prvi poziv učinio aktualnim i sa stajališta domaćeg prava netom nakon što je poredbenopravna sudska praksa počela baratati sa samostalnim pravnim institutom bankarskog jamstva na prvi poziv. Jubilarova stajališta o bankarskim garancijama i bankarskim jamstvima ostala su najblaže rečeno bez odjeka. Kao član Radne skupine ostao je usamljen u svojim stajalištima, a njegov je pionirski rad zaboravljen. Ovaj rad je spomenica na više od 10. 000 stranica teksta koje je jubilar svojim neponovljivim rukopisom ispisao u razdoblju dužem od desetljeća, priređujući maltene sam Informatorov časopis Inozemno i međunarodno privredno pravo.

Ključne riječi: Bankarska garancija, bankarsko jamstvo, ''na prvi poziv'', teret dokazivanja, regresni postupak.