RADIONOV RADENKOVIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
TRŽIŠTE USLUGA PRIJEVOZA ROBE CESTOM U HRVATSKOJ: vode li ceste u EU?

Doc. dr. sc. Nikoleta Radionov Radenković


Rad prikazuje novine Zakona o prijevozu u cestovnom prometu iz 2004. godine. Prvi dio rada bavi se strukturom hrvatskog prava cestovnog prijevoza prije i nakon postupka usklađivanja s acquis communautaire, napose materijalnopravnom materijom ugovora o prijevozu cestom, te utjecajem tih strukturalnih promjena na položaj prijevoznika u sudskim sporovima iz ugovora o prijevozu cestom. Drugi dio rada bavi se organizacijom tržišta usluga cestovnog prijevoza robe u Hrvatskoj i u EU te polemizira realnu usklađenost novog hrvatskog propisa sa acquis communautaire u tom području. Konačno, rad poziva na promišljanje ciljeva i dosega hrvatske transportne politike kakva proizlazi iz novog cestovog propisa te upozorava na određene slabosti i opasnosti po industriju cestovnog prijevozništva za konačnom integriranju tog segmenta tržišta usluga u jedinstveno tržište EU.

Ključne riječi: cestovni prijevoz, tržište, tržišna utakmica, ugovor o prijevozu, usluge, acquis communautaire, harmonizacija prava, licencija, kvota