MARGETIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
O PRAVNOJ POVIJESTI ZAGREBAČKOG GRADECA
  
Akademik Lujo Margetić                                                                                         
 
Autor se u radu bavi važnošću za hrvatsku i europsku pravnu povijest 11 Tkalčićevih svezaka (1889.-1905.) dokumenata starije povijesti zagrebačkog Gradeca i izražava čuđenje što su ti dokumenti vrlo slabo korišteni u historiografiji i nastavi na pravnim fakultetima.
Ključne riječi: katerna zagrebačkog Gradeca, maiores, villicus, Urteilsschelte