PODOLNJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
OBJAŠNJENJE PROPASTI EUROPSKOG USTAVA: USTAVNOTVORNO GLEDIŠTE

Doc. dr. sc. Robert Podolnjak


Temeljna je teza rada da glavni uzroci neuspjeha Europskog ustava proizlaze iz loše pripreme i provedbe jednog kompleksnog procesa ustavotvorstva za savez država kontinentalnih razmjera. Taj proces uključuje pitanja vremenskog aspekta ustavotvorstva, subjekta donošenja ustava, strategije ustavne ratifikacije, ustavotvoritelje i konačno sam ustavni tekst. Po tim pitanjima nedostaje značajnija rasprava, što je pogrešno, jer bi ti ustavni uzroci neuspjeha trebali biti poučni za eventualni budući europski proces ustavotvorstva. Krucijalni uzroci neuspjeha Europskog ustava izlažu se u vidu određenih preliminarnih postavki. Prema mišljenju autora prvenstvene greške europskog ustavotvorstva ogledaju se u započinjanju ustavotvornog procesa u trenutku nepogodnom za ustavotvorstvo, u neodređenosti dokumenta glede njegova ustavnog ili ugovornog karaktera, u stvaranju ustavnog teksta potpuno neprimjerenog razumijevanju običnog građanina, u stvaranju ustava bez vizije i ambicije, u potpunoj odsutnosti bilo kakve strategije ustavne ratifikacije, u inzistiranju na neposrednom sudjelovanju naroda u prihvaćanju ustava, koji je mišljen pravno i politički prvenstveno kao međunarodni ugovor te u loše vođenoj medijskoj prezentaciji i obrani ustava pred europskom javnošću. Najvažnija među tim greškama je ambivalentan pristup europskih ustavotvoritelja prema načinu ratifikacije ustava, a nakon nje neuvažavanje komparativnh iskustava ustavotvorstva drugih federalnih saveza.


Ključne riječi: Europska unija, Europski ustav, ustavotvorstvo.