SKORUPAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
NACRT KONVENCIJE O PRIJEVOZU STVARI (U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO) (MOREM)

Dr. sc. Vesna SkorupanAnaliziraju se odredbe Nacrta konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem) koje uređuju polje primjene, odgovornost prijevoznika, egzoneracijske razloge. Predmet proučavanja su i recentna rješenja u pogledu definiranja i propisivanja odgovornosti izvršitelja i strane koja ima nadzor kao osoba izravno uključenih u prijevozni posao. Upozorava se i na druge važne novine, a to su pravno uređenje prijevoznih isprava i elektroničkih zapisa, elektroničke komunikacije i prava nadzora. Govori se i o ograničenju odgovornosti i gubitku prava na ograničenje te o kogentnosti odredbi o odgovornosti kao važnim pitanjima koja utječu na režim prijevoznikove odgovornosti. Obrađuje se i multimodalni problem polja primjene te odnos tog instrumenta prema drugim konvencijama koje uređuju prijevoz stvari. Upozorava se na različita stajališta i suprotstavljene argumente koji su isticani u svezi s konvencijskim normiranjem pojedinih odredbi. Posebna pažnja poklanja se usporedbi rješenja tog najnovijeg unifikacijskog instrumenta s rješenjima aktualnih konvencija koje uređuju prijevoz stvari morem.

U zaključnim razmatranjima ocjenjuje se uspješnost njezinih rješenja te se ističu ona sporna pitanja koja mogu uzrokovati poteškoće pri njezinu stupanju na snagu i općenito uklapanju u regulaciju prijevoza stvari na međunarodnoj razini.Ključne riječi: prijevoz stvari, pomorski prijevoz, multimodalni prijevoz, odgovornost prijevoznika, Nacrt konvencije o prijevozu stvari (u cijelosti ili djelomično) (morem)