SLAKOPER, STAJFER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
TEMELJNA OBILJEŽJA OPCIJSKIH UGOVORA I OPCIJA

Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper
Josip Štajfer, dipl. iurNovčana vrijednost svake stvari i prava mijenja se tijekom vremena. Imali se to u vidu, posjedovanjem prava stjecanja stvari ili prava tijekom određenog vremena ili u određeno vrijeme i za unaprijed određenu cijenu moguće je izbjeći negativne učinke promjene novčane vrijednosti te stvari ili prava u budućnosti (hedging) ili postići zaradu na razlici između unaprijed određene cijene i cijene koja će postojati u budućnosti (špekulacija). U te svrhe stječu se prava – najčešće – kupnje ili prodaje vrijednosnih papira, robe i financijskih instrumenata uvrštenih u kotaciju na burzi. Ta prava nazivaju se opcije i najčešće se stječu opcijskim ugovorima, sklapanje kojih podrazumijeva određivanje barem bitnih sastojaka opcijskog ugovora i ugovora koji će nastati kad stjecatelj opcije izvrši pravo opcije. Sporno je pitanje je li opcijski ugovor ugovor o kupoprodaji prava opcije, ili je opcijski ugovor kupoprodajni ugovor za predmet opcije, ili je on ugovor sui generis. Sklapanjem opcijskog ugovora nastaje stjecateljevo pravo (opcija) i obveze strana, među kojima se posebno ističe stjecateljeva obveza plaćanja premije. Obveze koje nastaju vršenjem prava opcije često se – posebno kad je ona pribavljena radi špekulacije – ispunjavaju u obliku tzv. cash settlement, a ne prijenosom predmeta opcije imatelju opcije.


Ključne riječi: opcijski ugovori, opcije, financijske izvedenice, terminski ugovori, premija