ERENT-SUNKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
OBITELJ U DEMOKRATSKOJ ATENI - INSTITUCIJA I POLIS U MALOM

Dr. sc. zrinka Erent-Sunko


U ovom radu autorica će nastojati prikazati obitelj u atenskom polisu od 6. do 4. st. pr. n. e. kao jednu od institucija značajnih za razvoj ne samo uređenja koje je do danas ostalo iskustveni uzor već cjelokupnog napretka atenskog društva unutar i izvan njegovih granica. Kroz objašnjenje pojma oikos koji uz članove obitelji podrazumijeva i robove i imovinu te kroz prava i obveze članova obitelji, autorica, ne ulazeći posebno u institute kao što su brak ili razvod, prikazuje obitelj kao društveni subjekt s čvršćim i određenijim vezama od onih preko kojih funkcionira polis.

Ključne riječi: institucija, obitelj, oikos, domaćinstvo, kyrios, običaj