RANCIC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
NAČELO OPREZA U TEORIJI I POLITICI ZAŠTITE OKOLIŠA I JAVNOG ZDRAVLJA

Mr. sc. Nenad Rančić


Načelo opreza u svojoj biti sadržava zahtjev da se pri postojanju opasnosti od nastupanja ozbiljne i/ili nepopravljive štete preventivno djeluje i onda kad ne postoji znanstveno potvrđena izvjesnost nastupanja štetne posljedice. Na početku rada prikazan je razvoj shvaćanja položaja i uloge okoliša u ekonomskoj teoriji te evolucija odnosa ekonomske doktrine prema problematici degradacije okoliša zbog gospodarskih aktivnosti čovjeka, čime je otvorena mogućnost primjene načela opreza kao jednog od instrumenata zaštitne politike. Slijedi prikaz povijesnog razvoja načela opreza te kritički osvrt na definiranje, tumačenje i funkciju načela opreza u propisima Europske unije. Središnji dio rada posvećen je problematici određivanja definicije, uloge i tumačenja određenih pojmova koji su ključni za primjenu načela opreza unutar koncepcije održivog razvoja. Na kraju, u dijelu koji se odnosi na praktičnu primjenu načela opreza, istaknuti su pojedini izazovi koji se pri tome javljaju te se predlaže poduzimanje određenih mjera i aktivnosti kojima bi se u budućnosti omogućila učinkovitija primjena načela opreza.

Ključne riječi: načelo opreza, zaštita okoliša, zaštita javnog zdravlja, održiv razvoj